Maandag t/m vrijdag:
10.00 – 17.00 uur
Zaterdag:
09:00 – 18:00 uur
Zondag:
10:00 – 20:00 uur

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Maak kans op terugbetaling van je reissom

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Win de volledige reissom van je vakantie terug” van Corendon International Travel B.V., tevens handelend onder de naam GOfun, hierna te noemen ‘GOfun’, gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175RA in Lijnden, KvK-nummer 34220902. De actie heeft tot doel het promoten van het instagramkanaal van GOfun.


Actieopzet

De actieperiode loopt tot en met 23 september 2019. Je kunt één keer per persoon meedoen aan deze winactie wanneer je deelnemer bent van een reis die plaatsvindt tussen 20 mei 2019 en 25 augustus 2019, waarvoor je de reissom wilt terugwinnen. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag GOfun de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die GOfun volgt, GOfun tagt in zijn of haar story, minimaal drie vrienden tagt, en akkoord gaat met deze actievoorwaarden maakt kans op het terugwinnen van de reissom van de reis, volgens de hieronder genoemde voorwaarden van deze prijs.


Trekkingen

Er wordt één (1)  trekking gehouden met één (1) winnaar. Op 23 september 2019 wordt uit alle deelnemers die voldoen aan de actievoorwaarden een winnaar getrokken. Tijdens de trekking wordt een winnaar gekozen die de reissom van zijn geboekte reis terugwint volgens de hieronder genoemde voorwaarden van deze prijs. De winnaar wordt op onafhankelijke wijze getrokken.

De winnaar wordt bekend gemaakt via de Instagram story van het account van GOfun en ontvangt na de trekking persoonlijk bericht via het Instagram account.

Iedere deelnemer die voldoet aan de actievoorwaarden maakt één keer kans op de prijs. Deelnemers die de extra stap volgen en een screenshot plaatsen van de foto in de highlight van het Instagram account van GOfun maken één keer extra kans op de prijs.


Voorwaarden voor deelname

De actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. GOfun heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is.

Werknemers van Corendon International Travel, Stip Reizen, Maris Life, GOfun, Karin’s Choice, Corendon Dutch Airlines en Corendon Hotels & Resorts zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie.
 

Voorwaarden van de te winnen prijs

Deze prijs betreft het terugwinnen van de reissom van je vakantie volgens onderstaande voorwaarden. Bij de trekking gedurende deze actie wordt een winnaar uitgeloot die deze prijs wint.

 • De prijs wordt gekoppeld aan de reis die je boekt op het moment dat je deelneemt aan deze actie. Wij betalen de reissom terug onder de voorwaarde dat je een factuur kunt overleggen waaruit blijkt dat de reissom is voldaan.
 • Indien de reis is geannuleerd, ongeacht de reden van annulering, komt het recht op deze prijs te vervallen.
 • De prijs wordt na afloop van de reis zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, als geldbedrag teruggestort op het rekeningnummer dat je aan ons doorgeeft.
 • Voor vragen kun je contact opnemen met marketing@GOfun.nl.


Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij van de winnaar persoonsgegevens. Dit betreft je naam, adresgegevens, geboortedatum, bankrekening en factuurgegevens. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de (social) mediakanalen van GOfun. De deelnemer gaat akkoord met het meewerken aan promotionele doeleinden.


Overige bepalingen

 • GOfun mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met marketing@GOfun.nl.
 • GOfun handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan GOfun.
 • Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.
 • Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.