Maandag t/m vrijdag:
10.00 – 17.00 uur
Zaterdag:
09:00 – 18:00 uur
Zondag:
10:00 – 20:00 uur

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Influencer contest’


Artikel 1: Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Betaald influencer worden” van GOfun Partyvakanties, gevestigd aan de Schipholweg 335, 1171 PL in Badhoevedorp,
KvK-nummer 34220902. De actie heeft tot doel het promoten van het GOfun aanbod en het vergroten van het aantal volgers op social media-pagina’s van GOfun, te weten: Facebook, Instagram en TikTok.

Artikel 2: Actieopzet

Iedereen met een openbaar TikTok account met meer dan 850 volgers kan deelnemen aan deze actie. Het deelnameformulier dient voor 18 januari 23:59 uur ingevuld te zijn op www.gofun.nl/influencergezocht. Iedereen die aan deze voorwaarden en stappen voldoet, maakt kans op deelname aan deze actie.

Artikel 3: Verloop van de actie

Iedere week zullen de deelnemers een opdracht krijgen om een creatieve video te maken. De opdrachten maken wij bekend op ons Tik Tok kanaal (@gofun.nl). Dit doen wij iedere maandag om 16:00 uur. Deelnemers dienen de opdracht (uiterlijk de daaropvolgende donderdag voor 15:00 online te hebben staan) op hun eigen Tik Tok kanaal te uploaden en ons (@gofun.nl) te taggen in de video zodat wij deze kunnen bekijken. Iedere week valt er een (of meerdere) deelnemer(s) af. Dit gebeurt op basis van de kwaliteit van de video’s. Dit wordt door GOfun bepaald en wij letten hierbij onder andere op kwaliteit, creativiteit en skills. Wij selecteren de afvaller(s) iedere vrijdag om 15:00 uur. Aan het eind van de actie (1 juli) blijven er vijf personen over en deze winnaars gaan naar een van onze bestemmingen om content te maken. Deze vijf personen zullen wij bekend maken via onze social media pagina’s.

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

Iedereen die woonachtig is in Nederland mag deelnemen aan deze winactie. Daarnaast dienen deelnemers beschikbaar te zijn voor minimaal vier aaneengesloten weken (tussen 22 juli en 19 augustus) in de periode juli/augustus. De hiervoor genoemde data zijn op basis van voorbehoud van wijzigingen. Je dient minimaal 850 volgers te hebben op TikTok om te mogen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor minderjarigen. GOfun bepaalt wie naar welke bestemming gaat. GOfun heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer niet aan de voorwaarden voldoet. Je kunt alleen deelnemen aan deze winactie als je aan de voorwaarden voldoet zoals hierboven gesteld.

Artikel 5: Prijs

De vijf prijswinnaars ontvangen:

 • Een vergoeding voor de periode die zij in het buitenland aan het werk zijn om content op te nemen voor GOfun;
 • GOfun regelt en vergoedt de accommodatie op bestemming;
 • GOfun regelt en vergoedt de vliegtickets;
 • GOfun regelt en vergoedt de ruimbagage (1 x 40 kilo per persoon);
 • GOfun regelt en vergoedt de transfer(s) van- en naar de luchthaven op bestemming;
 • GOfun regelt en vergoedt activiteiten welke wij op bestemming organiseren.

GOfun vergoedt de volgende kosten niet:

 • Kosten voor eten/drinken;
 • Kosten gemaakt in vrije tijd;
 • Kosten gemaakt voor excursies buiten ons activiteitenprogramma om.

Artikel 6: Uitgesloten deelnemers

Werknemers van Corendon International Travel, Stip Reizen, Maris Life, GOfun, Karin’s Choice, Corendon Dutch Airlines en Corendon Hotels & Resorts zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Deelname is tevens uitgesloten voor minderjarigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je e-mailadres en accountnamen (Instagram + TikTok). Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij gebruiken deze gegevens om de prijswinnaar te informeren.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Als winnaar zal je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit (bijvoorbeeld het opnemen van een video waarin we je volgen vanuit Nederland naar bestemming) voor promotionele doeleinden in verband met deze winactie. Winnaars die hieraan weigeren mee te werken hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 • De naam van de winnaars + accountnaam Instagram/TikTok wordt genoemd op de social media kanalen van GOfun.

Artikel 8: Overige bepalingen

 • Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten of enige andere waarde-gerelateerde vormen. Indien de winnaar geen gebruik kan of wil maken van de prijs, dan vervalt het recht op de prijs. GOfun is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.
 • Prijswinnaars zijn verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Dit document dient ten minste zes maanden na thuiskomst (19 augustus) geldig te zijn.
 • GOfun behoudt zich het recht om alle aanvullende documentatie op te vragen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.
 • GOfun behoudt het recht om content op alle social media pagina’s te delen en wordt rechtsgeldig eigenaar van de (ruwe) content.
 • GOfun mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen en/of beëindigen. • Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met info@gofun.nl.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan GOfun.
 • Door deel te nemen aan deze actie, verklaar je kennis te hebben genomen van, en stem je in met deze actievoorwaarden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De uitvoering van de prijs is onder voorbehoud van ontwikkelingen aangaande COVID-19. GOfun is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk indien de prijs als gevolg van COVID-19 niet kan worden Indien de prijs door COVID-19  geen doorgang kan vinden, dan komt de actie geheel te vervallen, zonder dat GOfun gehouden is tot enige vorm van (schade)vergoeding.

Versie 2 18.01.2023