Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

GOfun is een handelsnaam van Corendon International Travel B.V. (KvK 34220902). Wanneer wij het hebben over ‘Corendon’, hebben wij het ook over GOfun. Corendon is aangesloten bij de ANVR. Deze branche vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

Corendon International Travel B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website vanaf 1 juli 2018 tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden), overige ANVR-informatie en de Corendon voorwaarden.

ANVR brochure

De ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die vanaf 1 juli 2018 zijn geboekt. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen in het kader van de Wet op de Pakketreisovereenkomst.

Voor boekingen tot 1 juli 2018 gelden de ANVR Consumenten Voorwaarden (geldig vanaf 1 april 2016).

Tijdens het maken van de boeking worden de algemene voorwaarden nogmaals getoond. Hier kun je aangeven dat je de voorwaarden hebt gelezen.

>> Lees hier de ANVR Reisvoorwaarden, geldig voor boekingen vanaf 1 februari 2017 tot 1 juli 2018
>> Lees hier de ANVR Reizigersvoorwaarden, geldig voor boekingen gemaakt vanaf 1 juli 2018

Tijdens het maken van de boeking worden de algemene voorwaarden nogmaals getoond. Hier kun je aangeven dat je de voorwaarden hebt gelezen.

SGR en SGRZ

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Corendon International Travel B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij SGR en SGRZ.

/binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling en de SGRZ-garantieregeling (www.sgrz.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR of SGRZ.

SGRZ biedt productdekking voor de zakelijke markt.

De SGR-garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl of www.sgrz.nl

Calamiteitenfonds

Corendon International Travel B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroeg moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op de website.

Reis- en annuleringsverzekering

De voorwaarden van de reis- en annuleringsverzekering kun je hierdownloaden.

Annuleringsverzekering

De vakantie vroegtijdig moeten afbreken? Download het schadeformulier, vul deze in en verstuur hem naar schade@corendon.nl

Reisverzekering

Schade opgelopen tijdens de vakantie? Download het schadeformulier, vul deze in en verstuurd hem naar schade@unigarant.nl