Maandag t/m vrijdag:
10.00 – 17.00 uur
Zaterdag:
09:00 – 18:00 uur
Zondag:
10:00 – 20:00 uur

Algemene Voorwaarden

 

CORENDON VOORWAARDEN
Geldig vanaf 1 februari 2021, herzien op 4 februari 2021

 

Annulering

Corendon hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, brengt Corendon de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 29ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 22ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 15de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 6de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag:

100% van de reissom.

 

Bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

1. Indien van toepassing, is de SGR-bijdrage conform de Uitvoeringsregeling bijdrage SGR - zoals na te lezen op www.sgr.nl/downloads/ onder het kopje ‘Uitvoeringsregeling bijdrage SGR’ - inbegrepen in de reissom.

 

Omstandigheden gerelateerd aan of ten gevolge van COVID-19

1. Onverminderd het (overige) bepaalde in deze Corendon Voorwaarden en de toepasselijke ANVR-Reizigersvoorwaarden, en zonder uitsluiting van overige omstandigheden in welk geval de reiziger annuleringskosten is verschuldigd,  is de reiziger de annuleringskosten verschuldigd indien Corendon de reis kan uitvoeren en (een deel van) de overeenkomst wordt geannuleerd als gevolg van of gerelateerd aan één van de volgende omstandigheden (geen limitatieve opsomming):

a. De reiziger dient een (negatieve) PCR-test, sneltest, antistoffentest of vergelijkbaar testresultaat te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;

b. De reiziger vertoont klachten/symptomen als gevolg waarvan de reiziger niet/beperkt kan deelnemen aan de reis;

c. De reiziger dient een gezondheidsverklaring of vergelijkbaar document te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;

d. De reiziger dient een vaccinatiebewijs of vergelijkbaar document te overleggen waaruit blijkt dat de reiziger voorafgaand aan het vertrek is gevaccineerd tegen COVID-19;

e. Een van overheidswege opgelegde restrictie verhindert dat een reiziger kan deelnemen aan de reis en is het gevolg van een omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de nationaliteit, gezondheid of het beroep van de reiziger;

f. Door de accommodatie, vervoerder en/of plaatselijke autoriteit opgelegde maatregelen gerelateerd aan COVID-19, waaronder begrepen maar niet beperkt tot social distancing en het dragen van een mondkapje;

g. Faciliteiten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot restaurants, bars en sportfaciliteiten), activiteiten, evenementen en excursies zijn gesloten, beperkt toegankelijk dan wel kunnen geen of beperkte doorgang vinden als gevolg van COVID-19;

h. Enige andere omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt als gevolg waarvan de reiziger niet kan of wil deelnemen aan de reis;

 

2. De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie en dient voor het vertrek na te gaan of de eerder ingewonnen informatie nog klopt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van verplicht gestelde documentatie zijn voor rekening en risico van de reiziger.

 

Deelannulering

1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij de annuleringskosten zoals vermeld in deze voorwaarden verschuldigd.
 

2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 

3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
 

4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd conform deze voorwaarden.
 

5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.


Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan

wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator

worden bevestigd.

2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten

van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van artikel 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten

verschuldigd.

 

Aanbetalingskosten van reisovereenkomsten met Corendon

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen basisreissom te worden voldaan. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient de volledige betaling (100%) van de bijdrage aan het Calamiteitenfonds, de reserveringskosten en eventuele bijgeboekte extra’s plaats te vinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: parkeren, autohuur, verzekeringen, bagage en excursies. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of Corendon. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom

worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.

 

Betalingsinformatie

Indien u uw boeking betaalt door middel van een creditcard, wordt direct door ons het bedrag geïncasseerd op uw creditcard. De datum van de daadwerkelijke afschrijving van het bedrag is afhankelijk van uw creditcardmaatschappij.

 

 

Reisverzekering

Iedere passagier is verplicht om uiterlijk bij aanvang van de reis in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering.

 

Aanvullende voorwaarden

De algemene voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zijn als aanvullende voorwaarden altijd van toepassing.

 

Wij annuleren uw vakantie, vlucht of cruise maar u bent uw geld niet kwijt.

  • Wanneer uw vakantie in 2021 is geboekt, en wij annuleren de reis: dan ontvangt u uiterlijk binnen twee weken de (aan)betaling van ons terug.
  • Wanneer uw vakantie in 2020 is geboekt, met een vertrekdatum vanaf 1 april 2021, en wij annuleren de reis: dan ontvangt u uiterlijk binnen twee weken de (aan)betaling van ons terug.
  • Wanneer uw vakantie in 2020 is geboekt, met een vertrekdatum tot en met 31 maart 2021, en wij annuleren de reis: dan ontvangt u van ons een voucher met SGR-dekking voor het bedrag dat u aan ons heeft (aan)betaald.

 

Meer informatie en de voorwaarden van de Geldteruggarantie vindt u hier: https://www.corendon.nl/geldteruggarantie.

U kunt het tegoed op uw voucher zien in uw kostenoverzicht onder de noemer openstaand in uw ‘Mijn GOfun' account. Wanneer u geen account heeft, kunt u dit bedrag zien als u inlogt op onze website met uw reserveringsnummer. Ook de eventueel betaalde kosten voor een stoelreservering (uitsluitend voor vluchten uitgevoerd door Corendon, vluchtnummers beginnend met CD, XC, XR), bagage, parkeren, reis- en/of annuleringsverzekering worden onderdeel van dit tegoed. U heeft wettelijk het recht om te vragen om een terugbetaling als u de voucher niet accepteert. Meer informatie over de mogelijkheid tot terugbetaling kunt u vinden onder de vraag ‘Wanneer en hoe kan ik mijn geld terugvragen?’ Wanneer u uw voucher wilt gebruiken voor het boeken van een nieuwe reis, kunt u telefonisch contact opnemen met ons Contact Center.

 

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via WhatsApp op nummer 0613837735.

 

Versie: 1 februari 2021, herzien op 4 februari 2021